Get Adobe Flash player
Naslovnica Priprema programa razvoja

Priprema programa razvoja

Razvoj zajedničkih proizvoda

Obzirom da prerada voća, povrća i ljekovitog bilja predstavlja dosta široko područje prerade i različite tehnologije, razvoj zajedničkih proizvoda Clustera usmjeren je u više područja .

 

Na razvoju zajedničkih proizvoda klaster je preko svojih članica u neposrednoj suradnji sa znanstveno-istraživačkim institucijama naročito sa Agronomskim fakultetom a zatim i sa Farmaceutskim i Prehrambeno-tehnološkim.

U tijeku su dogovori i o pristupanju pridruženom članstvu klastera Euvita onih institucija koje će istražiti i pripremiti pojedine projekte za potrebe klastera te daljnjih zajedničkih aktivnosti.

Temeljem programskih ciljeva i programa rada klastera Euvita, te provedenih istraživanja i aktivnosti na razvoju zajedničkih proizvoda ,utvrđeni su slijedeći zajednički proizvodi koji se u daljnjim aktivnostima mogu realizirati na tržištu:

1. Prerada povrća

Proizvodnja i prerada hrena

Proizvodnja vlastite sirovinske osnove organizirana je na području sjeverozapadne Hrvatske. Istražuje se mogućnost brandiranja odnosno razvoja tržišne marke.

Cilj je istražiti tržište i mogućnosti razvoja novih proizvoda, preradom hrena, za potrebe hrvatskog tržišta ali i izvoza povezivanjem sa ino-partnerom.

To bi bili nova proizvodnja(zajednički proizvod) u Hrvatskoj a dijelom je definirana već i tehnologija.

Zbog toga se još istražuju trendovi razvoja na tržištu, te mogućnosti povezivanja sa ino-partnerom.

Prerada batata i stevie

Radi se o sasvim novim proizvodima na hrvatskom tržištu i biljkama izuzetnih karakteristika, velikom koncentracijom antioksidansa i specifičnih nutricionističkih svojstava za zdravu prehranu.Posebno su pogodne za dijabetičare i dr.

Razvoj proizvodnje ovih biljaka u Hrvatskoj u suradnji s Agronomskim fakultetom traje već duže vrijeme, i sada je već organizirana proizvodnja koja je dovoljna kao sirovinska osnova za daljnju preradu.

Klaster je zainteresiran za organizaciju kooperacije sa proizvođačima tih biljaka u Hrvatskoj kao i proizvođačima finalnog poluproizvoda kako bi se organizirao konkurentan zajednički lanac vrijednosti .

Temeljem toga Klaster Euvita već duže vrijeme istražuje tržište, posebno inozemno kako bi odredili optimalne načine prerade te proizvode koji bili konkurentni.  Radi se o preradi u obliku praška, kapi i tinktura. Koriste se kao aditivi u prehrambenoj industriji i farmaciji.

2. Prerada voća i ljekovitog bilja

Proizvodi na bazi tehnologije tradicionalne destilacije i fermentacije (posebne vrste voćnih rakija kao što su jabukovača, kruškovača i dr., likeri od raznog voća, originalno dizajnirane ambalaže …).

Sirovina je osigurana na području sjeverozapadne Hrvatske.

Proizvodi su već prisutni na hrvatskom tržištu najčešće specijalizirano u segmentu poklon-proizvoda, suvenira i sl.

U toku su dogovori i ispitivanje mogućnosti nove zajedničke organizacije razvoja i marketinga.

U pripremi i je i razvoj novih proizvoda kao i širenje na inozemno tržište. Neke promotivne aktivnosti kao i kontakte Voditelj klastera je već obavio te postoji određen interes.

Zbog toga se planira izvršiti detaljnije ispitivanje ino-tržišta kao i mogućnosti organizirane kooperacije, te oblikovanje zajedničkog proizvoda posebno za tržište u Austriji i Švicarskoj.

3. Proizvodi prirodne medicine (masti ,kreme, sirupi,kapi,čaj) i kozmetike (eterična ulja)

Proizvodnja je organizirana na bazi tradicinalne prerade i mješavina ljekovitog bilja za razli?čte zdravstvene tegobe, ali još na obrtni?čom nivou, i preširokog asortimana.. Potrebno je još istražiti tržište i organizirati zajednički marketing, oblikovati razvoj zajedni?čog proizvoda . Također je neophodno sužavanje asortimana i organizirati ispitivanje, atestiranje proizvoda kao novi dizajn.

Sirovina za preradu osigurava organiziranim skupljanjem bilja , manji dio iz vlastitog uzgoja sa planom povećanja uzgoja.

Tržište je za sada u Hrvatskoj i to uglavnom individualni kupci.

Programom razvoja Klastera Euvita predviđeno je na bazi postojećih iskustava i proizvoda razvoj novih zajedničkih proizvoda, povećanje tehnološke razine i unapređenje marketinga te kooperacija sa ino-partnerom.

Trenutno su u tijeku dogovori sa partnerom iz Slovenije u cilju kooperacije u proizvodnji eteričnog ulja.

 

Više o razvoju novih proizvoda:  www.intercoop-eu.com