Get Adobe Flash player
Naslovnica Događaji

Događaji

Aktuelni događaji

 

Austrijski ured za vanjsku trgovinu i HGK – Županijska komora Varaždin, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske i EUVITA Clusterom iz Varaždina 8. svibnja 2014. organiziraju gospodarski susret na temu „Financiranje projekata ruralnog razvoja putem EU-fondova“.“.

Teme susreta:

  • predstavljanje Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.
  • priprema projekata za EU-fondove: savjeti i iskustva iz Hrvatske i Austrije
  • predstavljanje austrijskih poduzeća i stučnjaka s područja ekološke poljoprivrede i obnovljivih izvora energije
  • razmjena iskustava i suradnja s austrijskim stručnjacima, tvrtkama i institucijama
Ciljna skupina:
poljoprivrednici, tvrtke, udruženja i klasteri, OPG-ovi, LAG-ovi, postojeći i budući korisnici EU-fondova.

 

 

Važnije aktivnosti u 2012.godini.

 

1.

 

Tijekom 2012. godine  smo u suradnji s HGK VŽ Županije ili samostalno prezentirali program i potencijale  EUVITE, kao  i konkretne proizvodne programe zainteresiranih članica ,potencijalnim partnerima u Makedoniji, na međunarodnom sajmu u Dubrovniku ,Međunarodnom sajmu u Novom Sadu,međunarodnom susretu u Pečuhu i naročito u Beču (posebno B2B i tvrtke iz CEE i SEE).

 

Osim toga već duže vrijeme traju istraživanja i  dogovori o partnerstvu u Berlinu i Budimpešti.

Temeljem navedenog  imamo potvrđen interes za suradnju(kooperacija ili/i export-import) više firmi  s područja EU ali i Srbije i Makedonije.

Radi se o djelatnostima: 1.Farmacije i dopune prehrani i dijelom prirodne kozmetike (4 firme)

 

2.Proizvodnja prirodnih sokova i čajeva i sl. (4 firme)

 

3.Ekološka proizvodnja i prerada povrća i ljekovitog bilja ( 3 firme)

 

4.Obnovljivi izvori energije i organska gnojiva (2 firme)

 

5.Proizvodnja i prerada bobičastog voća,posebno ekološkog ( 2 firme)

 

6.Distribucije tj izvoz na sektoru poljopriv. proizvoda, prehrane i pića

i sl. u DE,CH možda i AT

 

 

Ovisno o interesu konkretnih članica klastera(ili partnera) kao i mogučnosti participacije u dosadašnjim i daljnjim troškovima na konačnoj organizaciji nastupa na tržištu, nastaviti će se daljnje aktivnosti, i ovisno o interesu proširiti i na područje ruralnog razvoja tj.ruralnog turizma.

Tim prije što djelovanje EUVITE prema strukturi članstva zahvaća šire područje SZH do okolice Virovitice.

 

Ukoliko nebi bilo interesa za pojedine navedene suradnje, ponude će se proslijediti pod istim uvjetima drugim parterima ili potencijalnim članovima.

Napominjemo da će u skladu s Statutom i odlukama Skupštine odnosno presjedništva EUVITE ,komercijane, istraživačke i sl. usluge klastera, moći  koristiti samo članice(partneri) koje izvršavaju svoje obveza( poštuju dogovore,prihvačaju ugovore-sporazume, plačaju članarinu,participiraju u troškovima i sl.).

 

S nekima od partnera iz EU iz navedenih djelatnosti s vremenom može dogovoriti i SUFINANCIRANJE zajedničkih projekata iz Fondova EU.

 

Euvita je u međuvremenu postala  i partner neki slovenskim tvrtkama i organizacijama pa je zajednički kandidiran projekt prekogranične suradnje iz programa EU ( tema-povezivanje MSP i organizacija zajedničkog nastupa na tržištu iz naše djelatnosti).

Obzirom na iskazani interes kao i potrebu poboljšanja i preciziranja mogučnosti i uvjeta zajedničkog nastupa na tržištu, te optimalne organizacije i  međusobnih obaveza ,uskoro ćemo pripremiti poseban seminar.Ovo se posebno odnosi na komercijalne poslove tj. distribucije proizvoda /usluga koji imaju manje ili više elemente zajedničkih priprema odnosno razvoja.

 

Kako bismo što prije mogli pristupiti konkretnoj realizaciji navedenih mogučnosti i  organizaciji nastupu na tržištu (i utvrditi koje članice klastera mogu to optimalno činiti tj. ispunjavaju uvjete) potrebno je pismeno precizirati  interes za pojedine proizvode/usluge ili tržišta odnosno projekte.

Osim toga to je tkđ. preduvjet kako bi se na vrijeme mogli realizirati aktivnosti u vezi pronalaženja optimalnih izvora sufinanciranja za zajedničke poslove/projekte(posebno EU-Projekte.

 

2.

U međuvremenu smo održali i seriju seminara-radionica o mogučnostima,pripremi i uvjetima za organizaciju ekološke proizvodnje hrane ,posebno u okviru lanca vrijednosti EUVITA klastera tj. zajeničkih razvojnih programa i novih proizvoda.

Zahvaljujuči tome jedan naš član već je u postupku priprema za eko-certifikat za proizvodnju bobičastog voća i posebnih vrsta povrća.

Te aktivnosti i edukacije nastavljamo i dalje ovisno o interesu članica ali poslovnih partnera,kooperanata i dr.