Get Adobe Flash player
Naslovnica

O nama

EUVITA Cluster je organiziran u prvoj fazi razvoja kao udruga na području SZH, s ciljem razvoja, povećanja konkurentnosti i izvoza proizvoda/usluga MSP ,prerađivača voća, povrća i ljekovitog bilja u regiji(primarno Sjeverozapadna Hrvatska).

Prema strukturi članstva EUVITA klaster obuhvaća šire područje više Županija:Varaždinska,Međimurska,Krapinsko-zagorska,Koprivničko-križevačka,Virovitičko-podravska i grad Zagreb.

 

U drugoj fazi razvoja temeljni programski ciljevi klastera obuhvaćaju naročito projekte ruralnog razvoja i zelenog poduzetništva: Realizaciju i unapređenje planova i projekata Strategije regionalnog i RURALNOG razvoja, posebno na Programu zdrave prehrane, prirodne medicine i dopune prehrani, te prirodne kozmetike.

Isto tako i poseban program razvoja ruralnog turizma kao i  projekti višenamjenskog korištenja biomase za proizvodnju energije i organskih proizvoda,kooperacijom s ino-partnerima.

Programi razvoja konvencionalne proizvodnje temelje se primarno na organizaciji optimalnih modela kooperacije s ciljem što višeg stupnja prerade tj. dodajne vrijednosti proizvoda ,uz postupno stvaranje uvjeta za ekološku proizvodnju i preradu usklađeno s trendovima na tržištu i zajedničkim programima/projektima razvoja s partnerima iz EU.

 

Temeljne aktivnosti EUVITA klastera u dosadašnjem razdoblju bili su su :

 

1. UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI KLASTERA (marketing, mogučnosti zajedničkih ulaganja ,organizacija lanca zajedničke proizvodnje,upravljanje kvalitetom i međunarodni standardi, edukacija, transfer tehnologije i sustav održivog razvoja, kooperacija sa ino-partnerima…. ) .

 

a) ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ novih proizvoda/usluga (istraživanje tržišta posebice inozemnog, zajedničke marketinške aktivnosti i promocija…)

Na programu zdrave prehrane i prirodne medicine,kao i ruralnog turizma, istraživane su mogućnosti povezivanje sa znanstveno-istraživačkim organizacijam na zajedničkim projektima istraživanja i razvoja za nova tržišta, transfera tehnologija, poticanja razvoja zajedničkih proizvoda , te financiranja kroz fondove EU.

Posebne aktivnosti usmjerene su na razvoj i organizaciju ekološke proizvodnje i prerade, objedinjavanjem ponude postojećih malih proizvođača i organizacijom procesa certificiranja eko-proizvodnje tj. novih eko-proizvođača

 

b) PROMOTIVNE aktivnosti i organizacija nastupa na novim tržištima (exportni marketing, sajmovi, ino-partneri, suradnja sa potpornim institucijama, mogučnosti sufinanciranja...itd.)

 

U drugoj fazi razvoja EUVITA Cluster se više usmjerava i na pitanja RURALNOG RAZVOJA, istraživanje mogučnosti korištenja  EU sredstava iz IPA Programa , posebice LEADER-a, te multisektorsku suradnju s LAG-ovima iz različitih regija( priprema i unapređenje Strategija razvoja,EU projekti,zeleno poduzetništvo,socijalno poduzetništvo i edukacija).

U vezi s tim dogovorena je suradnja i zajedničke aktivnosti(Sporazumi) s nekoliko LAG-ova na području SZH ali i Gorskog kotara.

 

 

Nakon gotovo dvogodišnjih istraživanja tržišta i mogučnosti povezivanja odnosno određenih oblika kooperacije s ino-partnerima, te zajedničkih projekata razvoja, uspjeli smo definirati odnosno pripremiti neke nove konkretne mogučnosti povezivanja i nastupa na tržištu,posebice razvojem novih proizvoda.

 

Tijekom 2012. godine  u suradnji s HGK VŽ Županije posebno je prezentiran program i potencijali EUVITE, kao i konkretni proizvodni programi zainteresiranih članica ,potencijalnim partnerima u Makedoniji, na međunarodnom sajmu u Dubrovniku , sajmu u Novom Sadu, međunarodnom susretu u Pečuhu i naročito u Beču (posebno B2B i tvrtke iz CEE i SEE).

 

Osim toga već duže vrijeme traju istraživanja i  dogovori o partnerstvu(kooperacija i razvoj novih proizvoda,zajednički nastup na tržištu...) u Berlinu i Budimpešti.

 

Ovisno o interesu konkretnih članica klastera (ili partnera) kao i mogučnosti participacije u troškovima istraživanja i razvoja novih proizvoda i nastupa na tržištu, nastaviti će se daljnje aktivnosti, te proširiti u značajnijoj mjeri i na područje ruralnog razvoja tj.ruralnog turizma.

Tim prije što djelovanje EUVITE prema strukturi članstva zahvaća šire područje SZH do okolice Virovitice, pa i Belog Manastira.

U cilju razvoja novih proizvoda i programa te pravovremenih i kvalitetnih priprema  pojedinih projekata za EU-Fondove i Programe , EUVITA je sklopila ili pripremila posebne Sporazume o suradnji s Županijskim razvojnim agencijama i znanstveno-istraživačkim organizacijama ( posebno Visoko gospodarsko učilište u Križevcima i Prehrambeno.biotehnološki fakultet u Zagrebu).

Također su neke aktivnosti usmjerene na razvoj međuklasterske suradnje te su sklopljeni ili su dogovoreni i Sporazumi o suradnji i zajedničkim aktivnostima s nekim klasterima ili mrežama u RH( klaster Slavonka ,klaster Plavac mali ,klaster Medicinskog turizma ) ali i Austriji, a očekujemo i u Mađarskoj.

Zajedno s slovenskom mrežom MSP u području poljoprivredne proizvodnje i prerade tokom 2012. pripremljen je i zajednički projekt u okviru IPA Programa-prekogranične suradnje.