Get Adobe Flash player

Naslovnica Priprema programa razvoja

Priprema programa razvoja

Razvoj zajedničkih proizvoda

Obzirom da prerada voća, povrća i ljekovitog bilja predstavlja dosta široko područje prerade i različite tehnologije, razvoj zajedničkih proizvoda Clustera usmjeren je u više područja .

 

Na razvoju zajedničkih proizvoda klaster je preko svojih članica u neposrednoj suradnji sa znanstveno-istraživačkim institucijama naročito sa Agronomskim fakultetom a zatim i sa Farmaceutskim i Prehrambeno-tehnološkim.

U tijeku su dogovori i o pristupanju pridruženom članstvu klastera Euvita onih institucija koje će istražiti i pripremiti pojedine projekte za potrebe klastera te daljnjih zajedničkih aktivnosti.

Temeljem programskih ciljeva i programa rada klastera Euvita, te provedenih istraživanja i aktivnosti na razvoju zajedničkih proizvoda ,utvrđeni su slijedeći zajednički proizvodi koji se u daljnjim aktivnostima mogu realizirati na tržištu:

1. Prerada povrća

Proizvodnja i prerada hrena

Proizvodnja vlastite sirovinske osnove organizirana je na području sjeverozapadne Hrvatske. Istražuje se mogućnost brandiranja odnosno razvoja tržišne marke.

Cilj je istražiti tržište i mogućnosti razvoja novih proizvoda, preradom hrena, za potrebe hrvatskog tržišta ali i izvoza povezivanjem sa ino-partnerom.

 

Prerada batata i stevie

Radi se o sasvim novim proizvodima na hrvatskom tržištu i biljkama izuzetnih karakteristika, velikom koncentracijom antioksidansa i specifičnih nutricionističkih svojstava za zdravu prehranu.Posebno su pogodne za dijabetičare i dr.

 

2. Prerada voća i ljekovitog bilja

Proizvodi na bazi tehnologije tradicionalne destilacije i fermentacije (posebne vrste voćnih rakija kao što su jabukovača, kruškovača i dr., likeri od raznog voća, originalno dizajnirane ambalaže …).

 

3. Proizvodi prirodne medicine (masti ,kreme, sirupi,kapi,čaj) i kozmetike (eterična ulja)

 

Više o razvoju novih proizvoda:  www.intercoop-eu.com