Get Adobe Flash player

Naslovnica Ekološka proizvodnja

Ekološka proizvodnja

Ekološka proizvodnja

Pravni okvir za organizaciju ekološke proizvodnje u Hrvatskoj

 1. Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekološki proizvoda
 2. Pravilnik o označavanju hrane i hrane za životinje u ekološkoj proizvodnji
 3. Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
 4. Pravilnik o stručnoj kontroli u ekološkoj proizvodnji
 5. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji i uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda
 6. Pravilnik o preradi pakiranju, prijevozu i skladištenju ekoloških proizvoda
 7. Pravilnik o vođenju baze podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal iz ekološke proizvodnje

Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških poljoprivrednih proizvoda

Odredbe ovoga Zakona odnose se na:

 • prerađene poljoprivredne proizvode koji se koriste kao hrana;
 • žive ili ne prerađene poljoprivredne proizvode;
 • poljoprivredni reprodukcijski materijal;
 • kvasce koji se koriste za hranu i hranu za životinje.

U akcijskom planu razvoja ekološke poljoprivrede pored ostalog se planira:

 1. Pokretanje nacionalnog programa certificiranog ekološkog skupljanja samoniklog bilja i šumskih plodova
  U suradni s Hrvatskim šumama d.o.o., tijekom 2011. godine bit će izrađen nacionalni program u svezi sa sakupljanjem ekološkog samoniklog bilja i šumskih plodova za potrebe hrvatske prehrambene, farmaceutske i kozmetičke industrije.
 2. Program potpore korištenja obnovljivih izvora energije u ekološkoj poljoprivredi
  U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, drugim relevantnim ministarstvima i županijama MPRRR će inicirati i pokrenuti nacionalni program poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u ekološkoj poljoprivredi.

 

Proizvođači koji se žele početi baviti ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, moraju prvo proći tzv. prijelazno razdoblje.

Vrijeme od početka proizvodnje prema ekološkim standardima predstavlja prijelazno razdoblje. Počinje prvim stručnim nadzorom kojim se utvrđuje stanje proizvodne jedinice i njezine mogućnosti udovoljavanja svim standardima.U proizvodnji bilja i biljnih proizvoda prijelazno razdoblje traje najmanje jednu (1) godinu za jednogodišnje bilje, a najmanje tri (3) za višegodišnje nasade.